Mijn favorieten

Op zoek naar een woning?

Aarzel dan niet, neem contact op met Bolle & Compagnons en laat u begeleiden door één van onze NVM aankoopmakelaars. Wij zullen u adviseren en assisteren bij de aankoop van uw droomhuis!

Stel, u wilt een huis kopen. In de veel gevallen krijgt u dan te maken met de makelaar van de verkopende partij. Deze verkoopmakelaar behartigt echter niet úw belang, maar dat van de verkoper. Veel mensen zijn zich dat onvoldoende bewust. Daarom is het altijd verstandig een eigen, onafhankelijke adviseur in de arm te nemen.

Als u een woning wilt aankopen bent u uiteraard niet verplicht een aankoopmakelaar in te schakelen. Maar u mist dan wel onze kennis en ervaring en u moet bijvoorbeeld ook zelf onderhandelen met de verkoopmakelaar. Een huis kopen doet u niet zomaar en juist dan is het prettig als één van onze deskundige adviseurs voor úw belangen opkomt.
 

Aankoop van een appartement

Het kopen van een appartement is anders dan het kopen van een huis. Zo heeft u te maken met gedeelde eigendom en andere juridische aspecten. Belangrijk om te weten is wat uw eigendom wordt en waarvan u het gebruiksrecht heeft? Hoe is het geregeld met de Vereniging voor Eigenaars (VvE)? Hoe zitten het splitsingsreglement en de splitsingsakte in elkaar en wat is aanschrijving? Allemaal zaken waarbij een van onze NVM aankoopmakelaar u kan adviseren.

Gedeelde eigendom
Appartement eigenaren hebben te maken met buren aan weerszijden, maar ook met beneden- en/of bovenburen die delen in het eigendom. Bij appartementen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het eigendom, dat aan alle gebruikers gezamenlijk toekomt, en anderzijds de gebruiksrechten. Iedere eigenaar heeft het gebruiksrecht van zijn eigen woning, en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke onderdelen zoals het dak en het trappenhuis.
Een koper van een appartement wordt dus mede-eigenaar en medeverantwoordelijk. Daarom is het belangrijk om bij de koop van een appartement verder te kijken dan het appartement zelf.

Rechten en plichten bij de VvE
De koper van een appartement wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE), die verantwoordelijk is voor het gebouw als geheel. De VvE regelt het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en de gezamenlijke opstalverzekering. Goed inzicht in functioneren en financiële staat van de VvE is daarom belangrijk. Uw NVM makelaar kan u helpen met de VvE-check en vervolgens adviseren. Waar u ook op moet letten, is of de vorige eigenaar nog schulden heeft bij de VvE. Als deze schulden namelijk niet verhaald kunnen worden op de verkoper, worden ze verhaald op de nieuwe eigenaar.

Aanschrijvingen en splitsingsreglement
Het spreekt voor zich dat u benieuwd bent naar de onderhoudsstaat van de gemeenschappelijke delen. Maar wist u dat de gemeente appartement eigenaren kan verplichten tot onderhoud door middel van een zogenaamde ‘aanschrijving’? Ook van belang zijn splitsingsreglement en splitsingsakte, waarin veel spelregels rond het gebouw zijn vastgelegd. Mocht de verkoper deze papieren niet voorhanden hebben, dan kunnen ze worden opgevraagd bij het Kadaster. In het geval van een nieuwe splitsing zijn de voorwaarden van het reglement nog onderhandelbaar. Na notariële vastlegging kunnen akte en reglement alleen worden gewijzigd na instemming van de mede-eigenaren.