Mijn favorieten

Bolle & Compagnons is ook gespecialiseerd in taxaties


Bij taxaties wordt in de hoofdzaak de verkoopwaarde van het object bepaald, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een hypotheek. Een taxatie kan ook in andere gevallen van belang zijn, zoals bijvoorbeeld bij onteigening, wanneer iemand gedwongen wordt zijn of haar bezig te verkopen.

Tevens kunnen taxaties plaatsvinden in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, indien een onroerend goed bij een voorgenomen verkoop eerst aan de gemeente aangeboden dient te worden dan is het van belang dat er een objectieve verkoopwaarde wordt bepaald.

In Amsterdam komen ook geregeld taxaties voor in verband met de herziening van de erfpacht, waarbij conform de huidige spelregels de grondwaarde per heden dient te worden bepaald. Aan de hand daarvan kan de nieuwe erfpachtcanon worden vastgesteld.

Andere gevallen waarin de deskundigheid van onze makelaars gewenst kan zijn op het gebied van taxeren zijn:
  • huur en verhuur: wat doet een vierkante meter bedrijfsruimte op een industrieterrein?
  • taxaties voor de jaarrekening of verzekering, denk aan taxaties waarbij de herbouwwaarde ten behoeve van de brandverzekering wordt bepaald, aan de hand waarvan de opstal kan worden verzekerd.
  • taxaties in het kader van de WOZ (Wet Onroerendezaakbelasting), met name om te beoordelen of de door de gemeente vastgestelde waarde van het onroerend goed, op grond waarvan belasting wordt geheven, reeel is.
  • taxaties op verzoek van de rechtbank. 
  • taxaties ten behoeve van beleggingsportefeuille.

Voor het aanvragen van een NWWI taxatie klik deze link.